FAQ

 • Hoe moet ik mijn kaart georiënteerd houden?

  Meestal kan het oriënteren van de kaart gebeuren door naar de merkpunten in het terrein te kijken zoals gebouwen, weiden of wegen. Zoek deze merkpunten op de kaart en draai dan je kaart tot alles overeenkomt.

  Je kan dan altijd "voor je uit" werken zodat je voor je ziet op het terrein wat je ziet op de kaart. Als je dan naar je kaart kijkt staan de dingen die je links van je ziet ook links op de kaart, dingen die rechts van je zijn staan dan ook rechts op de kaart.

 • Kan ik als niet-ervaren oriënteur deelnemen aan een oriëntatiewedstrijd?

  Natuurlijk kan u als leek deelnemen aan een oriëntatieloop. U kiest dan best een regionale wedstrijd op een zondagvoormiddag. Als u op voorhand aan info@orientatie.org doorgeeft welke datum u kan, dan kan VVO aan de organiserende club vragen om te zorgen voor een initiator die u begeleidt en de nodige uitleg geeft.
  U kan eerst een 5-beurtenkaart (5 beurten voor 10 euro) nemen. Deze is 12 maanden geldig. U kan deze kaart aan het wedstrijdsecretariaat kopen.

 • Wat betekent de gele kleur op een oriëntatiekaart?

  De gele kleur geeft de open gebieden aan. Hoe meer geel er op je kaart voorkomt, hoe opener het terrein is. Open gebieden zijn onder meer heide, gekapte gebieden, weiden, akkers, zandvlakten, enz. Naarmate de doorloopbaarheid van het open land (bv. weide) afneemt wordt de kleur helderder zoals ruw open land (bv. heide). Gebieden met verspreide bomen worden “half open” gebieden genoemd.

  Opmerking: Akkers kunnen in bepaalde seizoenen verboden te doorkruisen zijn.

 • Wat betekent de groene kleur op de oriëntatiekaart?

  De groene kleur geeft de doorloopbaarheid van de bossen aan. Naarmate de doorloopbaarheid afneemt verandert de kleur van licht groen/lichte loophinder (slow-run) naar midden groen/sterke loophinder (walk) tot donkergroen-niet doorloopbaar (fight) Groene arceringen duiden op grondbegroeiing die zowel in bossen als in open terrein kan voorkomen. Hoe meer groen je dus op de kaart ziet, hoe moeilijker het is om door het terrein te lopen.

 • Wat betekent de zwarte kleur op een oriëntatiekaart?

  Zwart is misschien wel de belangrijkste kleur van de kaart aangezien de meeste kaarttekens in het zwart weergegeven worden. Velen zijn bovendien goed om te volgen door een oriënteerder. Tekens voor wegen, paden, stenen muren, spoorwegen, hoogspanningen, omheiningen, begroeiingsgrenzen en rotsen zijn maar enkele voorbeelden van kaarttekens in de zwarte kleur.

  Opmerking: Soms kom je ook een grijze kleur tegen. In het bos duidt dit op steenvelden.

 • Wat doet de Sport- & Kaartencommisie?

  De Sport- en Kaartencommissie coördineert en oefent toezicht uit op het beheer, de aanmaak en de kwaliteit van wedstrijdkaarten binnen V.V.O. en zorgt voor de registratie en de coördinatie met de BVOS Kaartencommissie . Een verantwoordelijke van de V.V.O.-Kaartencommissie houdt het kaartenkadaster bij van alle gerealiseerde kaarten en van de documentatie van nog te tekenen kaarten van alle V.V.O. clubs.

 • Wat heb je nodig om te kunnen oriënteren?

  De basisuitrusting nodig voor het oriëntatielopen is een kompas, geschikte outdoor kleding en in sommige landen een fluitje. Het fluitje is om hulp te roepen in noodsituaties. Wedstrijd oriëntatielopers hebben vaak gespecialiseerde hulpmiddelen zoals een duimkompas. Een doorzichtige plastichouder, die je om de arm bevestigd, kan je gebruiken voor je postbeschrijving in de te steken. Hierdoor kan je je handen vrijhouden .

 • Wat is biatlon oriëntatie?

  Biatlon oriëntatie is een combinatie van drie proeven: schieten, een lint-O en een klassieke-O. De drie proeven worden opeenvolgend afgewerkt zonder tussenpauze. Sedert 1998 bestaat de IBOF (International Biathlon Orienteering Federation) die ook Europese regels heeft uitgevaardigd.

 • Wat is een 5-beurtenkaart?

  Elke beginnende oriënteur kan éénmalig gebruik maken van een 5-beurtenkaart. Een 5-beurtenkaart kost 10 euro inclusief verzekering en huur van een e-card. Deze kaart is 12 maanden geldig of tot je 5 beurten opgebruikt zijn. Je kan een 5-beurtenkaart kopen aan het wedstrijdsecretariaat.

 • Wat is een avondoriëntatie?

  Avondoriëntatie is een wedstrijdtype waarbij de deelnemers gebruiken maken van een hoofdlamp om te navigeren in het donker. De controlepunten zijn vaak gemarkeerd met reflectoren. Als een avondwedstrijd start voor het donker is, moet er een massastart zijn zodat elke deelnemer even lang in het licht loopt. Meestal wordt een avondoriëntatie gehouden op een vrijdagavond. Avondwedstrijden starten tussen 19u en 21u met een minimale interval van 2 minuten. De controles + tijdsopnames worden gesloten om 22.30 uur. De Sport-& kaartcommissie kan hierop een uitzondering toestaan.

 • Wat is een estafette?

  Een estafette is een wedstrijdtype waarbij teams van deelnemers individueel een omloop lopen en het resultaat gebaseerd is op de totale tijd van het team. Estafettes hebben meestal een massastart in plaats van om de paar minuten. Om te voorkomen dat de deelnemers elkaar volgen zijn er parallelle routes (vertakkingen). Lopers die tegelijk lopen hebben verschillende posten, maar elk team heeft uiteindelijk hetzelfde gelopen.

 • Wat is een hoogtelijn?

  Een hoogtelijn is een ingebeelde lijn die alle punten die op gelijke hoogte liggen, verbindt. Op de IOF-kaart worden ze weergegeven in bruine lijntjes. Het verschil tussen 2 opeenvolgende hoogtelijnen noemt men het gelijkhoogteverschil. Dit bedraagt meestal 2,5 à 5 meter.

 • Wat is een oriëntatiekaart?

  Een oriëntatiekaart is een kaart die gebruikt wordt bij het oriëntatielopen. Overal ter wereld vind je dezelfde symboliek terug. Dit is te danken aan de "Internationale Oriëntatie Federatie" die zorgt voor de reglementering van de oriëntatiesport. Een kaart is een vertikale projectie van het terrein. Je kan dit het best zien aan de hand van een luchtfoto. Het grote verschil tussen een oriëntatiekaart en andere kaarten is de graad van detaillering.

 • Wat is een scoreloop?

  Een scoreloop is een wedstrijdtype waarbij de deelnemers zoveel mogelijk posten bezoeken binnen een vastgestelde tijdslimiet. De controlepunten hebben meestal een verschillende waarde, afhangend van moeilijkheid en locatie ten op zichte van het start en finishpunt. Ook is er een puntenaftrek voor elke minuut dat een deelnemer te lang onderweg is. De deelnemer met de meeste punten is de winnaar.

 • Wat is een VVO nummer?

  Bij de aansluiting bij een club wordt aan elk nieuw lid een V.V.O.-borstnummer (4 cijfers) toegekend. Het dragen van dit nummer is verplicht voor alle wedstrijden die binnen V.V.O. georganiseerd worden. Het dient als identiteitscontrole tijdens wedstrijden en vereenvoudigt de administratie door middel van computer. Dit borstnummer is ongeldig wanneer de jaarlijkse bijdrage niet meer betaald is. Het kan nog gebruikt worden bij een wedstrijd mits betaling van een supplement.

 • Wat is mountainbike oriëntatie?

  Dit is oriëntatie op een mountainbike, afgekort MTBO of MTB-O. Aangezien fietsers het pad niet mogen verlaten ligt de focus op de routekeuzes terwijl je navigeert op fietssnelheid. Speciale uitrusting is een kaarthouder die vastzit aan het stuur van de fiets. Kaarten zijn meestal van kleinere schaal en minder gedetailleerd dan standaard oriëntatieloop kaarten.

 • Wat is oriëntatielopen?

  Oriëntatieloop is een loopsport waarbij het aankomt op navigatie met kaart en kompas. Bij de traditionele vorm (die in jargon als voet-O wordt aangeduid) navigeren de deelnemers te voet, maar er zijn ook andere vormen mogelijk, zoals het navigeren per ski of mountainbike. De wedstrijden zijn races waarin de looptijd wordt opgenomen en in welke de deelnemers een special vervaardigde kaart en een kompas gebruiken om door divers terrein (vaak bossen) te navigeren.

 • Wat is ski-oriëntatie?

  Een andere variant is oriëntatie op langlauf skis, ook wel Ski-O genoemd. Standaard oriëntatieloop kaarten worden gebruikt, maar met een speciale groene opdruk van sporen en paden om hun beloopbaarheid in de sneeuw aan te geven. Andere symbolen geven aan of paden bedekt zijn met sneeuw of sneeuwvrij zijn. Standaard cross-country ski-uitrusting wordt gebruikt samen met met een kaarthouder aan de borst.

 • Wat is trailoriëntatie?

  Een oriëntatie vorm die geschikt is voor invalide deelnemers waar het gaat om de juistheid en niet om de tijd. De deelnemers moeten bij een controlepunt bepalen welke van de verschillende posten degene is die op kaart staat aangegeven. De route is meestal verhard en zeker geschikt voor mensen in een rolstoel. Kaarten zijn meestal in een schaal 1:5000.